Tjänster

Arthead arragerar företagsanpassade kurser i en rad olika programmeringsspråk och plattformar. Det som skiljer en utbildning från Arthead från andra utbildningar är att vi är övertygade om att det inte bara är innehållet i kursen som är det intressanta utan även pedagogiken som används.

En utbildning riktad mot företag är alltid kort vilket gör att en väl genomtänkt pedagogik kommer att maximera inlärning under denna tid. Vi vill höra vad ni behöver och tillsammans med er hitta den bästa lösningen för er.

Tillsammans tittar vi på era mål och ser vilka utbildningsinsatser som behövs och hur de kan utformas på bästa sätt. Ni kan er verksamhet och vi kan utbildning och tillsammans kan vi anpassa er organisation till de krav ni har. En utbildningsinsats är alltid unik. Den måste ha ett tydligt syfte och mål och har den det kan vi gemensamt se till att ni når hela vägen.
murgrona.jpg